Thẻ lau cồn loại ngắn Zebra

Thẻ lau cồn loại ngắn Zebra

Thẻ lau cồn loại ngắn dùng cho lau các loại máy in Zebra

Loại thẻ: Thẻ lau 99.9% Isopropyl Alcohol
Đóng gói: 01 thẻ/gói
Hãng sản xuất: Zebra (Mĩ)
Dùng lau máy in thẻ tránh mực, bụi bám trên các con lăn của máy
Dùng sau khi in khoảng 1000 lượt (tương đương với 200 thẻ màu)
Dùng kết hợp với thẻ lau dàu sau 5000 lượt