Zebra

Thẻ lau cồn loại ngắn Zebra

Thẻ lau cồn loại ngắn Zebra

Thẻ lau cồn loại ngắn dùng cho lau các loại máy in Zebra Loại thẻ: Thẻ lau 99.9% Isopropyl Alcohol Đóng gói: 01 thẻ/gói Hãng sản xuất: Zebra (Mĩ) Dùng lau máy in thẻ tránh mực, bụi bám trên các