thẻ lâu cồn loại ngắn

Thẻ lau cồn loại ngắn Zebra

Thẻ lau cồn loại ngắn Zebra

Thẻ lau cồn loại ngắn dùng cho lau các loại máy in Zebra Loại thẻ: Thẻ lau 99.9% Isopropyl Alcohol Đóng gói: 01 thẻ/gói Hãng sản xuất: Zebra (Mĩ) Dùng lau máy in thẻ tránh mực, bụi bám trên các