microssoft

Windows 10 Insider Preview có bản cập nhật mới

Windows 10 Insider Preview có bản cập nhật mới

Ứng dụng Photos giờ đây được cải tiến lại cho hiệu suất hoạt động nhanh hơn với nhiều hiệu ứng đẹp mắt. Và nếu sử dụng Xbox One, ứng dụng Photos còn cung cung thêm lựa chọn hiển thị hình