máy in thẻ trực tiếp DCP350

Máy in thẻ trực tiếp DCP350

Máy in thẻ trực tiếp DCP350

Các đặc trưng sản phẩm Khả năng in được nhiều loại ribbon: 13 tuỳ chọn ribbon. Khả năng in thẻ bảo mật chống giả cực tím UV (công nghệ chống giả tiền) Khả năng in thẻ chống giả màng ngũ