máy in thẻ nhập khẩu

Máy in thẻ Datacard 1-2-3 System cao cấp

Máy in thẻ Datacard 1-2-3 System cao cấp

Hệ thống hoàn chỉnh cung cấp mọi thứ cần thiết để in thẻ ID ảnh: Máy in thẻ SP25 Plus ID ID Works Giới thiệu v6.5 phần mềm nhận dạng Datacard chứng nhận bộ Dụng cụ cung cấp (bao gồm

Máy in thẻ nhựa Magicard Avalon nhập khẩu

Máy in thẻ nhựa Magicard Avalon nhập khẩu

Print Speed (Tốc độ in): Tốc độ in một thẻ màu là 35 giây. Tốc độ in một thẻ đen trắng là 6 giây Security- Chống làm giả: Standard Holokote® , HoloKote® ,UltraSecure®, UltraSecure® key chống làm giả. Xem thêm