Magicard Avalon

Máy in thẻ nhựa Magicard Avalon nhập khẩu

Máy in thẻ nhựa Magicard Avalon nhập khẩu

Print Speed (Tốc độ in): Tốc độ in một thẻ màu là 35 giây. Tốc độ in một thẻ đen trắng là 6 giây Security- Chống làm giả: Standard Holokote® , HoloKote® ,UltraSecure®, UltraSecure® key chống làm giả. Xem thêm