Galaxy Note7 phát nổ

Một chiếc điện thoại Galaxy Note7 thay thế khác đã bốc cháy

Một chiếc điện thoại Galaxy Note7 thay thế khác đã bốc cháy

Klering nói rằng ông sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý và công bố thông tin này rộng rãi để không còn ai phải rơi vào hoàn cảnh như mình: “Chúng đang được để trong túi của bé, xe