Fargo DTC400e có bền không

Máy in thẻ Fargo DTC400e cao cấp

Máy in thẻ Fargo DTC400e cao cấp

DTC400e được thiết kế để cung cấp cho tổ chức của bạn chính xác những gì nó cần: thẻ in màu một chuyên nghiệp, mô-đun hệ thống linh hoạt và dễ dàng sử dụng. * Hai hoặc một mặt trực