cung cấp máy in thẻ trực tiếp

Máy in thẻ trực tiếp DCP350

Máy in thẻ trực tiếp DCP350

Các đặc trưng sản phẩm Khả năng in được nhiều loại ribbon: 13 tuỳ chọn ribbon. Khả năng in thẻ bảo mật chống giả cực tím UV (công nghệ chống giả tiền) Khả năng in thẻ chống giả màng ngũ