Máy in thẻ EVOLIS QUANTUM chất lượng cao

Máy in thẻ EVOLIS QUANTUM chất lượng cao

Máy in thẻ Quantum là giải pháp cho thẻ in và mã hóa với số lượng lớn.
Giúp cá nhân hoá mặt trước và mặt sau của thẻ, màu hoặc đơn sắc, với một tốc độ in hơn 1000 thẻ mỗi giờ.
Quantum kết hợp những cảm nhận của máy in để bàn với sức mạnh của máy in công nghiệp cho sản xuất tập trung thẻ nhựa với số lượng lớn.

Quantum là lý tưởng cho việc cung cấp khối lượng lớn :
· Thẻ thành viên
· Thẻ ID
· Thẻ phương tiện giao thông
· Thẻ tổ chức sự kiện
· Thẻ sinh viên
· Thẻ thanh toán